Zakład Medycyny Nuklearnej

admin 30 stycznia 2014 Komentowanie nie jest możliwe

Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej

lek. med. Katarzyna Porębska

tel.  085 6646730

e-mail: kporebska@onkologia.bialystok.pl

Zakład Medycyny Nuklearnej Białostockiego Centrum Onkologii jest najstarszą tego typu pracownią w regionie. Założycielem pracowni był prof. Franciszek Rogowski.

Zakład Medycyny Nuklearnej BCO przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Przyjmujemy zapisy telefoniczne pod nr tel.  085 66 46 767.

Sprzęt i wyposażenie:

 • skaner  Symbia T firmy Siemens (gammakamera dwugłowicowa typu SPECT
  z tomografem komputerowym)

bialostockie

Wykonywane badania:

 • scyntygrafia układu kostnego techniką wholebody
 • scyntygrafia układu kostnego jedno i trójfazowa
 • scyntygrafia nerek dynamiczna i statyczna
 • scyntygrafia wątroby
 • scyntygrafia naczyniaków wątroby
 • scyntygrafia tarczycy jodowa
 • scyntygrafia tarczycy technetowa
 • scyntygrafia całego ciała z użyciem J-131
 • scyntygrafia cytrynianem  galu
 • scyntygrafia nadnerczy
 • limfoscyntygrafia
 • diagnostyka węzła wartowniczego
 • scyntygrafia  z zastosowaniem pochodnych somatostatyny
 • cholescyntygrafia
 • badanie perfuzyjne płuc
 • scyntygrafia przytarczyc

Terapia izotopowa:

 • podawanie izotopów Sr-89 i Sm-153 w leczeniu paliatywnym bólów kostnych w przerzutach do kości

Personel:

 • Kierownik  Katarzyna Porębska  II 0 z zakresu medycyny nuklearnej
 • dr n. med. Piotr Szumowski II 0 z zakresu medycyny nuklearnej
 •  pielęgniarka  Barbara Krystoń
 • pielęgniarka  Hanna Gruszewska
 • pielęgniarka Grażyna Lemiesz
 • st. technik Krystyna Dymnicka
 • 2 techników elektroradiologii: Krzysztof Gałecki, Kamil Urban

bialostockie

Informator o wybranych badaniach diagnostycznych

Pracowni Medycyny Nuklearnej

Badanie scyntygraficzne tarczycy – 131-J

Badanie rozmieszczenia i gromadzenia jodu radioaktywnego tarczycy podanego w celach diagnostycznych. Ocena czynności, kształtu, wielkości, położenia i struktury narządu

• Wskazania:

 • podejrzenie raka tarczycy (carcinomia folliculare)
 • poszukiwanie guzków zimnych podejrzanych o zmiany nowotworowe

• Radiofarmaceutyki: 131-J – jodek sodu

• Sposób podania: doustnie, na czczo

• Czas wykonania badania: po 24  godz. po podaniu jodku sodu

• Przygotowanie pacjenta:

 • nie powinien pacjent przyjmować hormonów tarczycy przez ok. 10 dni
 • leków przeciwtarczycowych ok. 7 dni
 • preparatów z mikroelementami przez ok. 30 dni
 • po badaniach kontrastowych odczekać ok. 30 dni

Badanie scyntygraficzne całego ciała- 131-J

Badanie rozmieszczenia i gromadzenia jodu radioaktywnego podanego w celach diagnostycznych lub terapeutycznych

• Wskazania:

 • poszukiwanie przerzutów raka tarczycy (carcinonia folliculare)
 • kontrola skuteczności terapii jodowej przerzutów raka tarczycy

• Radiofarmaceutyk: 131-J – jodek sodu

• Sposób podania: doustnie, na czczo

• Czas wykonania badania: po 48 godz. po podaniu, przez ok.1,5 godz.

• Przygotowanie pacjenta:

 • podobnie jak w przypadku scyntygrafii tarczycy
 • na 4 godz. przed badaniem – nie powinien pacjent przyjmować pokarmów.

Limfoangioscyntygrafia

• Wskazania:

 • badanie pierwotnego i wtórnego obrzęku limiatycznego
 • zmiany przerzutowe w węzłach chłonnych
 • poszukiwanie węzła wartowniczego

• Radiofarmaceutyk: znakowany 99m-Tc koloidalny siarczek renu (nanokoloid)

• Sposób podania: wstrzyknięcie śródskórne, podskórne; miejsce podania w zależności od badanej grupy węzłów chłonnych

• Czas badania: po wstrzyknięciu, do ok. 6 godz.

• Przygotowanie pacjenta: nie wymaga przygotowania

• Uwaga:

 • może spowodować odczyn alergiczny
 • ból w miejscu wstrzyknięcia

Badania statyczne – scyntygrafia wątroby   i śledziony

• Wskazania;

 • ustalenie położenia i wielkości wątroby i śledziony
 • przewlekłe choroby wątroby
 • wykrywanie ogniskowych uszkodzeń tych narządów
 • wykrywanie ogniskowych zmian nowotworowych wielkość ok.1,5cm („ogniska „zimne”)
 • poszukiwanie  dodatkowej tkanki śledziony
 • różnicowanie ogniskowych  i rozsianych zmian w obrębie narządów

• Radiofarmaceutyk: 99m-Tc- koloid siarkowy

• Sposób podania: wstrzyknięcie dożylne

• Czas badania: po ok. 5 min. od wstrzyknięcia do ok. 1 godz.

• Przygotowanie pacjenta: nie wymaga przygotowania

Badanie naczyniaków wątroby

• Wskazania:  podejrzenie naczyniaków wątroby (wielkość zmiany ok.1-2cm)

• Radiofarnaceutyk  99m-Tc- krwinki czerwone pacjenta

• Sposób podania:  wstrzyknięcie dożylne technikę Oldendorfa

• Czas badania: bezpośrednio po wstrzyknięciu do ok. 1 godz.

• Przygotowanie pacjenta: nie wymaga przygotowania

Badania z zastosowaniem 99m-Tc – MIBI

• Wskazania:

- guzy różnego pochodzenia np. raki piersi, zróżnicowane raki tarczycy, przytarczyc, gromadzenie zależy wprost od przepływu krwi i poziomu przemian metabolicznych. Czułość metody warunkuje wielkość guza dla guzów o wielkości ponad 1.5cm wynosi ok. 90%. Stad przydatność tej metody wtedy, kiedy inne metody diagnostyczne zawodzą, kiedy są wątpliwości co do złośliwego charakteru zmiany, pierś z implantem.

• Sposób podania - wstrzyknięcie dożylne

• Czas badania do 24 godz. Po podaniu

• Przygotowanie pacjenta:  nie wymaga przygotowania

Diagnostyka zmian patologicznych z nadekspresją receptorów somatostatynowych (głównie SST2 i SST5)

• Wskazania:

 • sekrecyjne oraz niesekrecyjne guzy trzustki oraz guzy regionu żołądkowo-dwunstniczo-jelitowego(Gastro-entero-pancreatic neuroendocrine tumours GEP-NET):
 • guzy o typie NET – dobrze zróżnicowane NETWD (la i Ib),
 • raki neuroendokrynne o niskiej złośliwości NECLM;
 • raki neuroendokrynne o wysokim stopniu złośliwości NECHM (guzy jelit, trzustki oraz płuc – rak drobnokomórkowy SCLC);
 • wyjątkowo postacie mieszane raka neuroendokrynnego oraz raka przewodowego, przy czym komponenta raka neuroendokrynnego powinna dominować w utkaniu.
 • uwzględniając dawne nazewnictwo oraz określony zespół kliniczny towarzyszący guzowi są to nowotwory takie jak: rakowiak, APUDOMA, guz z komórek Kultchyckiego, gastrinoma, insulinoma, VlP-oma, ACTH-oma, somatostatynoma, etc. – gruczolaki przysadki (najczęściej – prolaktinoma);
 • zmiany o pochodzeniu sympatykomimetycznym: guz chromochłonny (szczególnie złośliwy guz chromochłonny), paraganglioma, neuroblastoma, ganglioneurinoma, etc, – rak rdzeniasty tarczycy MCT;

• Radiofarnaceutyk:

- 99m-Tc- Tektrotyd

- 99m-Tc  Hynic-Tate

• Sposób podania:  wstrzyknięcie dożylne

• Czas badania: bezpośrednio po wstrzyknięciu do ok. 24 godz.

• Przygotowanie pacjenta:  nie wymaga przygotowania

Badanie scyntygraficzne z zastosowaniem cytrynianu galu

• Wskazania:

 • chłoniaki
 • ziarnica złośliwa- do oceny skuteczności leczenia i ewentualnej wznowy
 • rak płuca
 • rak pierwotny wątroby
 • diagnostyka stanów zapalnych

• Radiofarmaceutyki:  cytrynian galu ( Ga-67)

• Sposób podania:  iniekcja dożylna sterylnego roztworu

• Czas badania:  po 4-6 godzinach od momentu podania radioznacznika następnie co 24 godziny przez  kolejne 3 dni

• Przygotowanie pacjenta:  ew. odstawienie preparatów żelaza ( gal łączy się z transferyną i ferrytyną we krwi)

Diagnostyka nadnerczy

• Wskazania:

 • lokalizacja guzów chromochłonnych położonych w nadnerczach i pozanadnerczowo
 • lokalizacja przerzutów pheochromocytoma
 • lokalizacja neuroblastoma i jego przerzutów
 • lokalizacja rakowiaka

Warunkiem uwidocznienia powyższych guzów jest ich podwyższona aktywność hormonalna.

• Radiofarmaceutyki:  MIBG znakowane J-131 lub J-123

• Sposób podania: iniekcja dożylna sterylnego roztworu

• Czas badania:  po 24, 48 i 72 godzinach od momentu podania radioznacznika

• Przygotowanie pacjenta:

 • na 3 dni przed i 3-5 dni po podaniu radiofarmaceutyku należy blokować tarczycę ( płynem  Lugola lub nadchloranem potasu)
 • należy odstawić leki sympatykomimetyczne i trójcykliczne leki p-depresyjne

Diagnostyka przytarczyc

• Wskazania:

 • gruczolaki przytarczyc
 • hyperplazja przytarczyc
 • rak przytarczyc

Warunkiem uwidocznienia jest ich podwyższona aktywność hormonalna.

• Radiofarmaceutyki:  MIBI-Tc-99m, chlorek talu ( Tl-201)

• Sposób podania:  iniekcja dożylna sterylnego roztworu

• Czas badania:  do ok. 3 godzin

• Przygotownie pacjenta:  nie wymaga przygotowania

Diagnostyka guzów mózgu

• Wskazania:

 • jako badanie przesiewowe gdy dostęp do badań TK czy MR jest utrudniony
 • jako badanie uzupełniające gdy wyniki badań TK czy MR są niejednoznaczne
 • uczulenie na środek kontrastujący
 • obecność klipsów naczyniowych dających artefakty w TK czy MR
 • ocena wznowy guza po leczeniu  promieniami lub operacyjnym

• Radiofarmaceutyki:

- chlorek talu ( TL-201), cytrynian galu ( Ga-67), MIBI-Tc-99m, analogi somatostatyny-Tc-99m,

- metyltyrozyna-J-123

• Sposób podania:  iniekcja dożylna sterylnego roztworu

• Czas badania:  po 30 minutach od momentu iniekcji, przedłużane w miarę potrzeby

• Przygotowanie pacjenta:  nie wymaga przygotowania

Czerniak złośliwy

• Wskazania:

 • czerniak skóry
 • czerniak gałki ocznej
 • podejrzenie obecności przerzutów
 • również postaci amelanotyczne czerniaka

• Radiofarmaceutyki:

- przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko antygenowi błonowemu komórek czerniaka znakowane Tc-99m

- analogi somatostatyny

• Sposób podania:  iniekcja dożylna sterylnego roztworu

• Czas badania:

 • z użyciem znakowanego przeciwciała- po 3, 6 i 24 godzinach od momentu iniekcji
 • z użyciem znakowanych analogów somatostatyny- po 4, 24 , czasem 48 godzinach od momentu iniekcji

• Przygotowanie pacjenta:  nie wymaga przygotowania